TTM je občanské sdružení, které vzniklo již v roce 2004.

Od města Frýdek-Místek máme dlouhodobě pronajatý prostor bývalé raketové základny na Nových Dvorech. Tento prostor je unikátní nejen svým prostředím bývalé vojenské základny, ale hlavně tím, že je to jedna z mála oficiálních airsoftových ploch v kraji.

V tomto prostoru pro vás pořádáme převážně airsoftové akce. Nejznámější jsou akce Rutovia, ale hodně oblíbená akce je také Narušitel.

Podpořte nás

Jakožto občanské sdružení fungujeme díky členských příspěvků členů TTM, vstupného z našich akcí, ale také ze sponzorských darů a dotací. Veškeré tyto finance pak použijeme na úhradu nájmu za pronajatý pozemek. Věřte, že to není nízká částka, a proto jsme rádi za každou pomoc.

Podpořit nás můžete několika způsoby:

Účastí na akcích

Nejjednodušším způsobem je účast na našich akcích. Čím více akcí se zůčastníte, tím více nám pomůžete.

Členstvím v TTM

Členem občanského sdružení TTM se může stát každý (i team), kdo souhlasí se stanovami TTM a kdo podá řádnou přihlášku. Zájemci o členství výhradně kontaktujte osobu zodpovědnou za chod TTM. Členové TTM hradí roční poplatek 300 Kč, a mají pak zdarma možnost tréninku v prostoru, a pokud pomáhají s přípravou akcí, pak i volný vstup na akce.

Finančím darem

Pokud nám chcete pomoci finančně, zašlete libovolnou částku na účet uvedený v kontaktech. Samozřejmostí je vystavení potvrzení o poskytnutém daru.