Casus belli: Březen

 

Registrace do hry: 8:00– 9:00 49°41’35.5″N 18°23’37.1″E49.693207, 18.393637
8:00 – 8:45 registrovaný (100,-), neregistrovaný (120,-), člen ttm (50,-)
8:45 – 9:00 registrovaní i neregistrovaní (150,-), člen ttm (100,-)
9:00 – 9:20 registrovaní/neregistrovaní/člen ttm. Cena vstupného + 100,- navýšení z důvodu pozdního příchodu. Proto, prosím, choďte včas!

Zahájení hry: 9:30
Ukončení hry: 15:00

Registrace na: cb.reg@email.cz Příjmení/Jméno /Datum narození

Pravidla her
– Všechny osoby, pohybující se v době hry v určeném prostoru, musí mít stále chráněný zrak.
– Hráči mladší 18 let mají povinnost si chránit celou tvář.
– Hráč bez reflexní vesty je považován za živého. Na osoby s reflexní vestou se v žádném případě nestřílí! Pokud mrtvý hráč není označen reflexní vestou, zvedne nad hlavu obě ruce i zbraň. I přes to však musí neoznačený hráč počítat s tím, že po něm můžou ostatní hráči střílet.
– Pokud se stane jakýkoliv problém, nebo porušení pravidel ze strany jakéhokoliv hráče, který nejste schopni s dotyčným na místě vyřešit, neprodleně celý incident nahlaste svému nadřízenému, velitelství nebo rovnou GM.
– Zásah platí všude až na zbraň, odražena střela neplatí.
– Mrtvola nekomunikuje s hráči, mlčky dojde na mrtvoliště!!!
– Účastnit se akce pod vlivem alkoholu a jiných omamných nebo psychotropních látek je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!
– Vždy poslouchejte pokyny organizátoru a GM!
– Své odpadky si schovávejte, a po skončení hry si je odneste sebou. Později je můžete vyhodit na místech k tomu určených.
– Zkušební střelba před zahájením hry a na mrtvolišti se provádí jen ve vyhrazeném prostoru a směru.
– Zásobník ve zbrani je mimo herní prostor ZAKAZÁN!
– Lézt na střechy budov a do označených budov je zakázáno.

Pyrotechnika
– Je zakázáno použit jakoukoliv pyrotechniku!
– Jedinou výjimku tvoří dýmovnice s maximální délkou hoření do 2 minut.

Přiznávejte
– Naše hry netrvají hodinu, takže si určitě zastřílíte. Pokud to dostanete, odeberte se na mrtvoliště. A nezapomínejte na pravidlo – mrtvoly nemluví. Nepřiznáváním kazíte hru nejen ostatním, ale i sami sobě.

Fotografové
Mají účast zdarma, pod podmínkou zaslání nafocených fotografií na událost akce nebo organizátorům. Fotograf je povinen vstupovat do hry s reflexní vestou a ochrannými brýlemi. Před zahájením akce je povinen se náhlásit organizátorům.

Vstup na naše akce je povolen od 18 let. Pro hráče starší 15 let pak jedině se souhlasem rodičů. Organizátoři si vyhrazují možnost, zkontrolovat Váš věk nahlédnutím do Vašeho občanského průkazu.

PARKOVÁNÍ: 49°41’40.6″N 18°23’32.7″E49.694599, 18.392408 .
Parkování vozidel bude pouze na parkovišti skládky. Prosíme, neodhazujte na parkovišti (ani nikde jinde) žádné pásky, papírky nebo jiný odpad.

Úsťová rychlost
Pro tuto akci bude omezená úsťová rychlosti AEG zbraní na 150 m/s (manuálky 200 m/s) s tolerancí +5m/s. Hlavní organizátor si vyhrazuje právo, na popud hráčů nebo pří podezření, kdykoliv zkontrolovat úsťovou rychlost kterékoliv zbraně ve hře. V případě porušení tohoto pravidla bude hráč vyloučen ze hry. HPA je ZAKÁZANO!

Rozdělení PMR frekvencí:
1. 446.00625 MHz
2. 446.01875 MHz
3. 446.03125 MHz
4. 446.04375 MHz Frekvence pro GM a organizátory.
5. 446.05625 MHz Frekvence pro GM a organizátory.
6. 446.06875 MHz
7. 446.08125 MHz
8. 446.09375 MHz

Komentovat