Casus belli: Březen

 

Registrace do hry: 8:00– 9:00 49°41’35.5″N 18°23’37.1″E49.693207, 18.393637
8:00 – 8:45 registrovaný (100,-), neregistrovaný (120,-), člen ttm (50,-)
8:45 – 9:00 registrovaní i neregistrovaní (150,-), člen ttm (100,-)
9:00 – 9:20 registrovaní/neregistrovaní/člen ttm. Cena vstupného + 100,- navýšení z důvodu pozdního příchodu. Proto, prosím, choďte včas!

Zahájení hry: 9:30
Ukončení hry: 15:00

Registrace na: cb.reg@email.cz Příjmení/Jméno /Datum narození

Pravidla her
– Všechny osoby, pohybující se v době hry v určeném prostoru, musí mít stále chráněný zrak.
– Hráči mladší 18 let mají povinnost si chránit celou tvář.
– Hráč bez reflexní vesty je považován za živého. Na osoby s reflexní vestou se v žádném případě nestřílí! Pokud mrtvý hráč není označen reflexní vestou, zvedne nad hlavu obě ruce i zbraň. I přes to však musí neoznačený hráč počítat s tím, že po něm můžou ostatní hráči střílet.
– Pokud se stane jakýkoliv problém, nebo porušení pravidel ze strany jakéhokoliv hráče, který nejste schopni s dotyčným na místě vyřešit, neprodleně celý incident nahlaste svému nadřízenému, velitelství nebo rovnou GM.
– Zásah platí všude až na zbraň, odražena střela neplatí.
– Mrtvola nekomunikuje s hráči, mlčky dojde na mrtvoliště!!!
– Účastnit se akce pod vlivem alkoholu a jiných omamných nebo psychotropních látek je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!
– Vždy poslouchejte pokyny organizátoru a GM!
– Své odpadky si schovávejte, a po skončení hry si je odneste sebou. Později je můžete vyhodit na místech k tomu určených.
– Zkušební střelba před zahájením hry a na mrtvolišti se provádí jen ve vyhrazeném prostoru a směru.
– Zásobník ve zbrani je mimo herní prostor ZAKAZÁN!
– Lézt na střechy budov a do označených budov je zakázáno.

Pyrotechnika
– Je zakázáno použit jakoukoliv pyrotechniku!
– Jedinou výjimku tvoří dýmovnice s maximální délkou hoření do 2 minut.

Přiznávejte
– Naše hry netrvají hodinu, takže si určitě zastřílíte. Pokud to dostanete, odeberte se na mrtvoliště. A nezapomínejte na pravidlo – mrtvoly nemluví. Nepřiznáváním kazíte hru nejen ostatním, ale i sami sobě.

Fotografové
Mají účast zdarma, pod podmínkou zaslání nafocených fotografií na událost akce nebo organizátorům. Fotograf je povinen vstupovat do hry s reflexní vestou a ochrannými brýlemi. Před zahájením akce je povinen se náhlásit organizátorům.

Vstup na naše akce je povolen od 18 let. Pro hráče starší 15 let pak jedině se souhlasem rodičů. Organizátoři si vyhrazují možnost, zkontrolovat Váš věk nahlédnutím do Vašeho občanského průkazu.

PARKOVÁNÍ: 49°41’40.6″N 18°23’32.7″E49.694599, 18.392408 .
Parkování vozidel bude pouze na parkovišti skládky. Prosíme, neodhazujte na parkovišti (ani nikde jinde) žádné pásky, papírky nebo jiný odpad.

Úsťová rychlost
Pro tuto akci bude omezená úsťová rychlosti AEG zbraní na 150 m/s (manuálky 200 m/s) s tolerancí +5m/s. Hlavní organizátor si vyhrazuje právo, na popud hráčů nebo pří podezření, kdykoliv zkontrolovat úsťovou rychlost kterékoliv zbraně ve hře. V případě porušení tohoto pravidla bude hráč vyloučen ze hry. HPA je ZAKÁZANO!

Rozdělení PMR frekvencí:
1. 446.00625 MHz
2. 446.01875 MHz
3. 446.03125 MHz
4. 446.04375 MHz Frekvence pro GM a organizátory.
5. 446.05625 MHz Frekvence pro GM a organizátory.
6. 446.06875 MHz
7. 446.08125 MHz
8. 446.09375 MHz

Casus belli: Baresiko

 

 

Registrace do hry: 8:30 – 9:30
Zahájení hry: 10:00

Ukončení hry: 15:00

Vstupné pro registrované na cb.reg@email.cz: 100,- Kč (členové TTM: 50,-)
Vstupné pro registrované na místě: 120,- Kč (členové TTM 50,-)

Hra je omezena počtem hráčů, na celkový počet 120 lidí. S tolerancí max. 10 lidí, v případě, že naposledy přihlášený bude velký tým.

Fotografové mají účast zdarma. Po celou dobu pohybu v hrací zóně musí používat ochranné brýle a reflexní vestu. Nemusí se registrovat, ale před zahájením hry se ohlásí u organizátorů jejich vstup je pouze na vlastní riziko.
Vstup na naše akce je povolen od 18 let. Pro hráče starší 15 let pak jedině se souhlasem rodičů. Organizátoři si vyhrazují možnost, zkontrolovat Váš věk nahlédnutím do Vašeho občanského průkazu.

Souhlas rodičů: http://ttmos.cz/docs/souhlas.pdf

REGISTRACE pouze na cb.reg@email.cz
Vzor registračního mailu:
Casus belli: Baresiko
číslo hráče*/Příjmení/Jméno /Datum narození/typ pohonu zbraně/název zbraně/ Název jednotky/
(* číslo hráče – Napište číslo, bylo-li vám přiděleno na některé předešlé akci Casus belli v letošním roce – Ztráta čísla bude zpoplatněna 5kč poplatkem. V případě, že jste na CB poprvé, bude Vám přiděleno číslo nové)
Příklad:
Casus belli: červenec
85. Novák Jan, 11.08.1987, AEG/M4, Žoldáci
112. Moravec Petr, 30.03.1992, Plyn/HK416
Úspěšné zaregistrování potvrdíme co nejdříve mailem, který bude obsahovat pdf. soubor (vzor viz níže). Ten si prosím vytiskněte a ideálně s přesným obnosem peněz doneste na registraci. Přesný obnos a tyto vytištěné papíry umožní snazší rozpoznání hráčů a jejich rychlejší odbavení, tudíž svižnější registraci
Registrace pro Casus Belli: Baresiko bude ukončena ve středu 16. 8. 2017 v 17:00
Z důvodů organizace nebudou pozdější maily brány v potaz, děkujeme za pochopení

PARKOVÁNÍ:   49°41’40.6″N 18°23’32.7″E49.694599, 18.392408 .
Parkování vozidel bude na parkovišti skládky, jako u všech větších akcí. Prosíme, neodhazujte na parkovišti (ani nikde jinde) žádné pásky, papírky nebo jiný odpad.

PRAVIDLA:http: http://ttmos.cz/pravidla-her/

Úsťová rychlost
Pro tuto akci bude omezená úsťová rychlosti AEG zbraní na 150 m/s (manuálky 200 m/s) s tolerancí +5m/s. Organizátoři si vyhrazují právo, na popud hráčů nebo pří podezření, kdykoliv zkontrolovat úsťovou rychlost kterékoliv zbraně ve hře. V případě porušení tohoto pravidla, bude hráč vyloučen ze hry, bez nároku na vrácení vstupného.

Do hry je přísný zákaz vstupu s pohonem zbraně na principu HPA. Povoleny jsou GBB, AEG, MAN, GNBB, CO2
MEDICI

Medici budou označeni brašnou se znakem červeného kříže a páskou se znakem na ruce. (zajistí organizátoři)
Medik bude mít u sebe maximálně 10 ks bílého obvazového materiálu (cca 1 metr dlouhý obvaz nebo proužek bílé látky, zajistí organizátoři).
10 ks obvazu nafasuje na začátku hry a dále v průběhu hry bude moci dobrat do maximálního povoleného počtu na mrtvolišti.

Pravidla o ošetření ve hře.
-Zasažený hráč si sedne nebo lehne na místě kde byl zasažen.
-Hlasitě volá MEDIK a nehnutě čeká na ošetření. Neslouží ostatním hráčům ani medikovi jako štít.
-Čas čekání je maximálně 5 min. Když není v daném limitu ošetřen odchází na mrtvoliště.
-Hráč čekající na ošetření nebo když je ošetřován nestřílí, nepohybuje se a nekomunikuje s hráči.
-Ošetření provede medik obvázáním vrchní části levé ruky určeným obvazovým materiálem.
-Návrat ošetřeného hráče do hry oznámí medik po ukončení ošetření zvoláním OŠETŘEN.
-Ošetřený hráč po dalším zásahu odchází na mrtvoliště, kde odevzdá obvazový materiál.
– Poprvé zasažený hráč (od začátku hry nebo od oživení na mrtvolišti) se sám rozhodne, jestli se nechá ošetřit nebo se rovnou přesune oživit na mrtvoliště.

Herní plocha: Bude se hrát na ploše ohraničené betonovou zdí a zbytky této zdí. Na mapě vyznačeno šedou přerušovanou čárou.

Respawn: pro všechny stejný, každých 10 minut.

Rozdělení PMR frekvencí:
1. 446.00625 MHz
2. 446.01875 MHz
3. 446.03125 MHz
4. 446.04375 MHz Frekvence pro GM a organizátory.
5. 446.05625 MHz Frekvence pro GM a organizátory.
6. 446.06875 MHz
7. 446.08125 MHz
8. 446.09375 MHz