Informace ohledně akcí a členství v TTM:

Marek Filip – 702 835 548
marek@ttmos.cz

Místopředseda

Informace ohledně provozu spolku:

Pavel Tajduš – 725 113 081
pavel@ttmos.cz

Předseda TTM

Číslo účtu TTM u FIO banky a.s.

2500517611/2010

Datová schránka

ID schránky: 5fbmqwp