• Všechny osoby pohybující se v době hry v určeném prostoru pro hru, musí mít stále chráněn zrak.
 • Hráči mladší 18 let mají povinnost si chránit celou tvář. Hráč bez reflexní vesty je považován za živého.
 • Na osoby s reflexní vestou se v žádném případě nestřílí!
 • Pokud mrtvý hráč není označen reflexní vestou, zvedne nad hlavu nejlépe obě ruce i zbraň. I přes to však musí neoznačený hráč počítat s tím, že po něm mohou ostatní hráči střílet.
 • Pokud se stane jakýkoliv problém, nebo porušení pravidel ze strany jakéhokoliv hráče, který nejste schopni s dotyčným na místě vyřešit, neprodleně celý incident nahlaste svému nadřízenému, velitelství nebo rovnou GM. Podle toho co bude nejrychlejší.
 • Zásah platí všude až na zbraň, odražena střela neplatí.
 • Mrtvola nekomunikuje s hráči, mlčky dojde na mrtvoliště.
 • Účastnit se akce pod vlivem alkoholu a jiných omamných nebo psychotropních látek je ZAKÁZÁNO!
 • Vždy poslouchejte pokyny organizátoru a GM!
 • Své odpadky si schovávejte, a po skončení hry si je odneste sebou. Později je můžete vyhodit na místech k tomu určených.
 • Zkušební střelba před zahájením hry a na mrtvolišti se provádí jen ve vyhrazeném prostoru a směru.
 • Zásobník ve zbrani je, mimo herní prostor a prostor určen ke zkušební střelbě, ZAKAZÁN.
 • Lézt na střechy budov je zakázáno.

Pyrotechnika

Je zakázáno použití jakékoliv pyrotechniky!

Jedinou výjimku tvoří dýmovnice s maximální délkou hoření do 2 minut.

Přiznávejte

Sami určitě nesnášíte nepřiznavače, tak to prosím nedělejte ostatním. Naše hry netrvají hodinu, takže si určitě zastřílíte. Pokud to dostanete, odeberte se na mrtvoliště. A nezapomínejte na pravidlo – mrtvoly nemluví. Nepřiznáváním kazíte hru nejen ostatním, ale i sami sobě.